SFI och Yrkes-SFI

Yrkes-sfi och yrkesgrund

Vad är yrkes-sfi?

Yrkes-sfi är utbildning i svenska för invandrare, som integreras med en yrkesutbildning. Du läser sfi och yrkeskurser samtidigt. Yrkesläraren och sfi-läraren jobbar tillsammans. Ofta finns sfi-läraren med på yrkeslektionerna.

Du lär dig svenska kopplat till yrket och får betyg i sfi. Du får en utbildning med många praktiska moment och övningar.

Vad är yrkesgrund?

Inom yrkesgrund studerar du yrkeskurser på gymnasienivå. Utbildningen är 20 veckor på heltid och innebär 40 timmars studier/vecka. Utbildningen består av praktiska lektioner, teoripass och självstudier. 
Som stöd till dig finns ett språkstöd med under utbildningen. Yrkesläraren och språkstödet jobbar tillsammans.

Utbildning i bristyrke

Yrkes-sfi är utbildning i bristyrke. Det finns behov av arbetskraft inom yrket. Möjligheterna att få jobb efter utbildningen är goda.

APL - arbetsplatsförlagt lärande

En del av utbildningen görs på en arbetsplats. Du får erfarenheter från yrket och kan knyta kontakter inför framtiden.

Urval

Före antagning får du göra språktest, intervju och praktiska tester. Sedan bestäms vilka som får börja utbildningen.

Uppdaterad den