Vuxenutbildningen

Yrkesutbildningar

Stenläggare placerar ut sten i kanten av gång- och cykelväg

Här kan du läsa mer om yrkesutbildningar inom Vuxenutbildningen.

I kurskatalogen (yrkesutbildningar) kan du se vilka utbildningar som går att ansöka till. Det startar olika utbildningar i olika perioder och du kan söka yrkesutbildningar vid fem tillfällen per år.  

Kravet för att kunna ansöka till en yrkesutbildning är att du har godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå och för vissa utbildningar även matematik på grundskolenivå. Det kan även förekomma andra behörighetskrav, dessa kan du hitta under varje yrkesutbildning.

Vilket yrke passar dig? Läs mer om respektive utbildning, kursstart, programinnehåll och studieform via länkarna i menyn till vänster eller i kurskatalogen för yrkesutbildningar.  

Uppdaterad den