Vuxenutbildning

Specialpedagog

Till specialpedagogen på vuxenutbildningen kan du som elev själv vända dig om du

 • behöver coachning i ditt lärande och behöver komma fram till hur du bäst lär dig.
 • behöver ett samtal som synliggör dina starka sidor.
 • behöver hjälp med att strukturera upp din studiesituation.
 • behöver utveckla din studieteknik.
 • behöver lära dig att målplanera.
 • har studiesvårigheter av något slag.
 • behöver hjälpmedel för att underlätta ditt skolarbete.
 • behöver hjälp med utformning av ett individanpassat studiestöd.
 • har specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
 • behöver få ett intyg om specifika inlärningssvårigheter till CSN om att du behöver mer tid till dina studier.
 • har något annat du funderar över när det gäller dina studier som inte finns med i listan.

Du kan antingen skicka e-post till cais-marie.olhage@karlstad.se eller ringa 054-540 19 52, 070-020 32 50. 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den