Vuxenutbildning

Prövning via vuxenutbildning

En prövning innebär att du läser in kursen på egen hand och gör prov vid ett eller flera tillfällen. Dina kunskaper i alla kursmoment kommer att prövas i alla kurser. Prövningsförrättaren sätter betyg efter avslutad prövning.

På Skolverkets webbplats kan du se gymnasiekursernas innehåll.

Våra prövningsrutiner

I de flesta fall ingår såväl skriftliga som muntliga prövningsmoment. Beroende på kurs kan även andra delar ingå, exempelvis laborationer eller andra praktiska moment.

All information om prövningen skickas till den e-postadress du anger i din ansökan.

Vi erbjuder inte prövning i modersmålskurser.


Vi rekommenderar att du endast anmäler dig till EN prövning. Om du anmäler dig till prövning i flera kurser så kan tiderna för proven att krocka med varandra. Inga nya provtillfällen ges och avgiften återbetalas inte. 


Under 2022 har vi två prövningsperioder:

Period 1: vecka 7-12 (sista ansökningsdag 15 december)

Period 2: vecka 41-46 (öppnar i juni-22)

Så anmäler du dig till prövning

Anmälan om prövning kan endast göras via webbformulär under utsatt ansökningstid. 

Anmälan till prövning vårterminen 2022

Så här betalar du för prövning

Mer information

Frågor och svar om prövning i inom Karlstad vuxenutbildning 

Läs mer om prövning på Skolverkets hemsida

Prövningsinstruktioner för prövning

Antagningsregler till högskolor och universitet

Innan du anmäler dig till en prövning bör du ta reda på om du kan använda ditt betyg från prövningen på det sätt som du har tänkt dig. För att få information om antagningsregler kan du kontakta vårt vägledningstorg. 

Du kan själv ladda upp dina inskannade dokument/betyg direkt på Antagning.se och Universityadmissions. Mer information finns på respektive webbplats.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utföra vår utbildningsverksamhet. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse.

Karlstad gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd är personuppgiftsansvarig. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter

Uppdaterad den