Vuxenutbildning

Yrkes-sfi

Vad är yrkes-sfi?

Yrkes-sfi är utbildning i svenska för invandrare, som integreras med en yrkesutbildning. Du läser sfi och yrkeskurser samtidigt. Yrkesläraren och sfi-läraren jobbar tillsammans. Ofta finns sfi-läraren med på yrkeslektionerna.

Du lär dig svenska kopplat till yrket och får betyg i sfi. Du får en utbildning med många praktiska moment och övningar.

Utbildning i bristyrke

Yrkes-sfi är utbildning i bristyrke. Det finns behov av arbetskraft inom yrket. Möjligheterna att få jobb efter utbildningen är goda.

APL - arbetsplatsförlagt lärande

En del av utbildningen görs på en arbetsplats. Du får erfarenheter från yrket och kan knyta kontakter inför framtiden.

Urval

Före antagning får du göra språktest, intervju och praktiska tester. Sedan bestäms vilka som får börja utbildningen.

Utbildningar inom yrkes-sfi

Se vår kurskatalog för aktuella yrkespaket.

 

Bygg bas

Fastighetsskötare

Frisöraspirant

Grundläggande fordonsteknik

Gästvärd

Industri träteknik

Kock

Karosseri och lack-bilskadereparatör

Karosseri och lack-fordonslackerare

Våningsservice

Yrkesförare-godstransporter

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den