Yrkes-sfi och yrkesgrund

Frisöraspirant

Inom yrkes-sfi integreras språkundervisningen med yrkesutbildningen. Sfi-läraren och yrkeslärare har ett nära samarbete för att du ska få så goda förutsättningar som möjligt att lära dig yrket och förbättra dina språkkunskaper.

Du studerar utbildningen på heltid. Tiden fördelas mellan yrkeskurser och sfi. Yrkesutbildningen består till stor del av praktiska lektioner, men även teoripass och självstudier ingår. 

Utbildningen

Just nu har vi ingen planerad kursstart.

Hela utbildningen är på ca 2 år.

Efter avslutat utbildning gör du delprov 1 och blir frisöraspirant.
För att bli behörig frisör måste du sedan jobba som lärling hos en frisör. Du avlägger därefter det slutliga gesällprovet (delprov 2), som ska visa att du har kunskaper och färdigheter som är tillräckliga för att jobba som behörig frisör.

Utbildare

För mer information kontakta

Maria Edvardsson
054-540 13 77
maria.edvardsson@karlstad.se

Behörighet/förkunskaper

Sfi kurs B
Arbetat som frisör eller liknande yrke.

Yrkeskurser i utbildningen

Kurs Kurskod Poäng
Hantverk introduktion HAVHAV0 200
Frisör 1 HAVFRI01 200
Material och miljö HVKMAE0 100
Frisör 2 HAVFRI02 200
Frisör 3 HAVFRI03 200
Frisör 4 HAVFRI04 200
Frisör 5 HAVFRI05 200
Frisör 6a HAVFRI06a 100
Entreprenörskap ENTENR0 100

Uppdaterad den