Yrkes-sfi och yrkesgrund

Kock

Inom yrkes-sfi integreras språkundervisningen med yrkesutbildningen. Sfi-läraren och yrkeslärare har ett nära samarbete för att du ska få så goda förutsättningar som möjligt att lära dig yrket och förbättra dina språkkunskaper.

Du studerar utbildningen på heltid. Tiden fördelas mellan yrkeskurser och sfi. Yrkesutbildningen består till stor del av praktiska lektioner, men även teoripass och självstudier ingår. 

Utbildningen

Under utbildningen lär du dig det mesta inom restaurangbranschen. Du får utbildning i kök och storkök. 

Du ansökan sker via karlstad.se/vuxenutbildningen

INFORMATIONSBLAD

Utbildare

Tingvallagymnasiet och Tingvalla Sfi. 

För mer information, kontakta

Maria Edvardsson
Telefon: 054-540 13 77
E-post: maria.edvardsson@karlstad.se

Behörighet/förkunskaper

Klar med Sfi kurs B. Erfarenhet från eller intresse av arbete inom restaurangbranschen. 

APL

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en viktig del av utbildningen. Under din APL får du nyttiga erfarenheter från yrkes samt möjlighet att konyta kontakter inför framtiden. 

Arbetsmarknad

Efter utbildningen kan du arbeta som kock på en restaurang, i storkök eller inom livsmedelsbranschen. 

Kurser i utbildningen

Kurs Kurskod Poäng
Orienteringskurs KGYORI11F  200
Hygien HYGHYG0 100
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel MÅTBRC0 100
Mat och dryck i kombination MACMAT0 100
Matlagning 1 MALMAL01 100
Servering 1 SERSER01 100
Matlagning 2 MALMAL02 200
Matlagning 3 MALMAL03 200
Matlagning 4 MALMAL04 200
Matlagning specialisering 1 MALMAL00S 100
Matlagning specialisering 2 MALMAL00S 100

Uppdaterad den