Yrkes-sfi och yrkesgrund

Bygg bas

Vill du arbeta som murare eller betongarbetare inom byggbranschen? Är du en social person som vill arbeta praktiskt? Då är utbildningen bygg bas något för dig.

Du läser först en basutbildning på 900 poäng och väljer sedan inriktning mot murare 400 poäng eller betongarbetare 500 poäng.

BEHÖRIGHET/FÖRKUNSKAPER 

Klar med SFI kurs B. Erfarenhet från eller intresse av arbete inom fastighetsbranschen. 

ANSÖKAN

Ansök via webben: karlstad.se/vuxenutbildning  

UTBILDARE

Nobelgymnasiet och SFI 

ARBETSMARKNAD

Som betongarbetare kan du bland annat arbeta med armering och betonggjutning vid bra - och husbyggen, tillverkning av väggblock i betong, gjuta plattor inom byggbranschen.

Som murare kan du arbeta med att mura hus och grunder, putsa fasader samt med inredningsmureri.

URVAL

Om du är behörig till utbildningen kallar vi dig till en kartläggande intervju och praktiska tester. Antagningen till utbildningen görs baserat på denna urvalsprocess.  

YRKESSFI

Inom yrkes-sfi studerar du yrkeskurser och SFI eller svenska som andraspråk grund. Utbildningen är heltid och innebär 40 timmars studier/vecka. Utbildningen består av praktiska lektioner, teoripass och självstudier. Språkundervisningen integreras med yrkesutbildningen för att du ska få goda förutsättningar att lära yrket och förbättra dina språkkunskaper. SFI-läraren och yrkesläraren jobbar tillsammans.

APL

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en viktig del av utbildningen. Under din APL får du nyttiga erfarenheter från yrkes samt möjligheten till kontakter inför framtiden. 

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen jobbar du som lärling. Först därefter anses du vara färdigutbildad inom yrket.

 

BYGG BAS (obligatorisk tillsammans med påbyggnad)

Husbyggnadsprocessen HUSHUB0 200

Husbyggnad 1 HUSHUS01 100

Husbyggnad 2 HUSHUS02 200

Husbyggnad 3 ombyggnad HUSHUS01 200

Orienteringskurs KGYORI11F 200

 

PÅBYGGNAD BETONGARBETARE (valbar)

Betong 1 lågform och platta på mark BETBET01 100

Betong 2 väggar och pelare BETBET02 100

Betong 3 bärlag BETBET03 100

Betong 4 Golv BETBET04 100

Orienteringskurs KGYORI11C 100

 

PÅBYGGNAD MURARE (valbar)

Mur- och putsverk 1 grundmurar MURMUR011 100

Mur- och putsverk 2 murverk MURMUR02 100

Mur- och putsverk 2 puts MURMUR03 100

Orienteringskurs KGYORI11C 100

KONTAKT 
Maria Edvardsson 
Telefon: 054-540 13 77
E-post: maria.edvardsson@karlstad.se

 

Uppdaterad den