Yrkes-sfi och yrkesgrund

Fastighetsskötare

Vill du arbeta inom service? Är du intresserad av fastighetsskötsel? Då är utbildningen fastighetsskötare något för dig.

Du studerar utbildningen på heltid. Tiden fördelas mellan yrkeskurser och sfi. Yrkesutbildningen består till stor del av praktiska lektioner, men även teoripass och självstudier ingår. 

Om utbildningen

Du läser först en basutbildning på 800 poäng. Sedan en inriktning mot fastighetsskötare på 500 poäng.

APL

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en viktig del av utbildningen. Under din APL får du nyttiga erfarenheter från yrket samt möjlighet att knyta kontakter inför framtiden.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du exempelvis jobba hos olika fastighetsbolag som bovärd eller fastighetsskötare.Tänkbara arbetsplatser är också företag som jobbar med tjänster till fastighetsägare.

Som fastighetsskötare arbetar du med både inomhus- och utomhusmiljöer. Arbetet innebär exempelvis att utföra enklare reparationer inom VVS och el, underhåll av fastigheten, gräsklippning, snöskottning och att ge service till hyresgästerna.

En stor del av jobbet är kontakt med människor. Du behöver vara social och serviceinriktad. Arbetet passar både kvinnor och män.

Utbildare

Nobelgymnasiet och Sfi.

För mer information kontakta 
Maria Edvardsson
Telefon: 054-540 13 77
E-post: maria.edvardsson@karlstad.se

Kurser i utbildningen

Basutbildning

Kurs Kurskod Poäng
Systemuppbyggnad SYSSYT0 100
Värmelära VYSVÄM0 100
Praktisk ellära ELLPRA0 100
Elkraftteknik ELRELF0 100
Fastighetsförvaltning FAFFAS0 100
Fastighetsservice-byggnader FASFAS0 100
Fastighetsservice-VVS FASFAE0 100
Luftbehandling VETLUF0 100


Påbyggnad fastighetsskötare

Kurs Kurskod Poäng
Sanitetsteknik 1 VVISAN01 100
Fastighetskommunikation FAFFAT0 100
Yttre miljö-anläggningar YTTYTT0 100
Yttre miljö-maskiner och verktyg YTTYTR0 100
Växtkunskap-fastighetsskötsel VÄXVÄK0 100

Uppdaterad den