Yrkes-sfi och yrkesgrund

Gästvärd

Inom yrkes-sfi integreras språkundervisningen med yrkesutbildningen. Sfi-läraren och yrkeslärare har ett nära samarbete för att du ska få så goda förutsättningar som möjligt att lära dig yrket och förbättra dina språkkunskaper.

Du studerar utbildningen på heltid. Tiden fördelas mellan yrkeskurser och sfi. Yrkesutbildningen består till stor del av praktiska lektioner, men även teoripass och självstudier ingår. 

Om utbildningen

Yrkespaketet är utformat för dig som vill arbeta inom besöksnäringen, och att ge god service till gäster och kunder. Du lär dig att bemöta och kommunicera med kunder i olika situationer. 

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta på hotell, pensionat, vandrarhem där du tar emot bokningar och besökare, har hand om rumsservicen och kan organisera frukost- och bufféserveringar.

Behörighet/förkunskaper

Sfi kurs B.

Erfarenhet eller intresse av arbete inom branschen.

Utbildare

Yrkesakademin och sfi-utbildare

För mer information, kontakta

Maria Edvardsson
054-540 13 77
maria.edvardsson@karlstad.se

Kurser i utbildningen

Kurs Kurskod Poäng
Service och bemötande 1 SEVSEV01 100
Besöksnäringen AKTBEO0 100
Logi RECLOG0 100
Våningsservice 1 VAIVAI01 100
Frukost- och bufféservering SERFRU0 100

 

 

Uppdaterad den