Yrkes-sfi och yrkesgrund

Industri träteknik

Inom yrkes-sfi integreras språkundervisningen med yrkesutbildningen. Sfi-läraren och yrkeslärare har ett nära samarbete för att du ska få så goda förutsättningar som möjligt att lära dig yrket och förbättra dina språkkunskaper.

Du studerar utbildningen på heltid. Tiden fördelas mellan yrkeskurser och sfi. Yrkesutbildningen består till stor del av praktiska lektioner, men även teoripass och självstudier ingår. 

Om utbildningen

Vill du arbeta inom träbranschen? Då är utbildningen industri träteknik något för dig. Du läser först en basutbildning på 700 poäng. Därefter väljer du mellan tre olika inriktningar; Sågverk 400 poäng, Industriell träbyggnad 400 poäng eller Träindustriteknik 300 poäng.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en viktig del av utbildningen. Under din APL får du nyttiga erfarenheter från yrket, samt möjlighet att knyta kontakter inför framtiden.

Inriktningar

Sågverk

Inriktningen sågverk riktar sig mot sågverksproduktion, hyvling av lister/paneler och komponenttillverkning samt byggvaruhandel. 

Efter utbildningen kan du ex. jobba som sågverkstekniker, hyveloperatör samt säljare av trävaror.

Industriell träbyggnad

Inriktningen industriell träbyggnad riktar sig mot industriell trähusbyggnad för tillverkning av väggblock/golvblock och CLT-tillverkning (Cross Laminated Timber) samt byggvaruhandel.

Efter utbildningen kan du ex. jobba som trähusbyggare samt som säljare av trävaror.

Träindustriteknik

inriktningen träindustriteknik riktar sig mot träteknisk tillverkning av inredningar och möbler.

Efter utbildningen kan du ex. jobba som finsnickare, CNC-operatör, inredningssnickare, modellsnickare och möbelrenoverare.

Utbildare

Träteknikerutbildarna Hammarö

För mer information kontakta

Maria Edvardsson
054-540 13 77
maria.edvardsson@karlstad.se

Behörighet/förkunskaper

Sfi kurs B 

Erfarenhet eller intresse av arbete inom branschen.

Kurser i utbildningen

Industri basutbildning

Kurs Kurskod Poäng
Industritekniska processer 1 INUINU01 100
Avhjälpande underhåll 1  DRIAVH01 100
Produktionskunskap 1 PRDPRO01 100
Människan i industrin 1 MÄIMÄN01 100
Produktionsutrustning 1 PRUPRD01S 100
Datorstyrd produktion 1 DARDAT01S 100
Allmän automationsteknik AUOALL0 100

Påbyggnad sågverk

Kurs Kurskod Poäng
Produktionskunskap 2 PRDPRO02 100
Industritekniska processer 2 INUINU02 100
Industriautomation INRIND0 100
Materialkunskap 1 MAEMAT01 100

Påbyggnad industriell träbyggnad

Kurs Kurskod Poäng
Produktionskunskap 2 PRDPRO02 100
Industritekniska processer 2 INUINU02 100
Trä 1 TRÄTRK01 100
Husbyggnad 1 HUSHUS01 100

Påbyggnad träindustriteknik

Kurs Kurskod Poäng
Produktionskunskap 2 PRDPRO02 100
Industritekniska processer 2 INUINU02 100
Materialkunskap 1 MAEMAT01 100

Uppdaterad den