Yrkes-sfi och yrkesgrund

Fordonslackerare

Inom yrkes-sfi integreras språkundervisningen med yrkesutbildningen. Sfi-läraren och yrkeslärare har ett nära samarbete för att du ska få så goda förutsättningar som möjligt att lära dig yrket och förbättra dina språkkunskaper.

Du studerar utbildningen på heltid. Tiden fördelas mellan yrkeskurser och sfi. Yrkesutbildningen består till stor del av praktiska lektioner, men även teoripass och självstudier ingår. 

Utbildningen

Under utbildningen lär du dig grunderna inom lackering och den ger dig kunskaper t ex inom spackling, lackering och slipning. 

Du ansöker via karlstad.se/vuxenutbildningen

INFORMATIONSBLAD

Utbildare

Nobelgymnasiet och Tingvalla Sfi. 

För mer information, kontakta

Maria Edvardsson
Telefon: 054-540 13 77
E-post: maria.edvardsson@karlstad.se

Behörighet/förkunskaper

Godkänt betyg från Sfi kurs B. Erfarenhet från eller intresse av arbete inom fordonsbranschen. 

APL

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en viktig del av utbildningen. Under din APL får du nyttiga erfarenheter från yrkes samt möjlighet att konyta kontakter inför framtiden. 

Arbetsmarknad

Efter utbildningen kan du t ex arbeta som lackerare på en lackeringsverkstad. 

Kurser i utbildningen 

Kurs

Kurskod

Poäng

Fordonsteknik-introduktion

FORFOO0

200

Lackeringsteknik-introduktion

LACLAE0

200

Ritningsteknik-introduktion

KARRIT0

200

Orienteringskurs

KGYORI11F

200

Baskurs i lackering

LACBAK0

300

Lackeringssystem

LACLAC0

200

Produktionsflöden

LACPRD0

100

Orienteringskurs

KGYORI11C

200

Uppdaterad den