Yrkes-sfi och yrkesgrund

Aktuella utbildningar

Yrkes-SFI

Vuxenutbildningen Karlstad

Planerade (Dessa kan ändras och fler utbildningar kan tillkomma.)

Utbildning

Start

Karosseri och lackering

Nov/d2020

Våningsservice

Våren 2021

 

Pågående

Utbildning

Avslut

Frisöraspirant 2019

Mars 2021

Industri träteknik 2019

Dec 2020

Fastighetsskötare 2020

Juni 2021

Yrkesförare godstransporter 2020

Feb 2021

Bygg bas – murare och betongarbetare 2020

Okt 2021

Grundläggande fordonsteknik 2020

Juni 2021

Kock 2020

Feb 2022

 

Avslutade

Utbildning

Avslut

Karosseri och lackering 2017

Juni 2019

Kock 2018

Maj 2020

Våningsservice 2019

Maj 2020

Grundläggande fordonsteknik 2019

Aug 2020

 

Uppdaterad den