Kontakt

Här finns kontaktuppgifter till alla verksamheter på Alsters herrgård.

Alsters herrgård

Information/Bokning/herrgårdsbutiken i Östra flygeln
Alsters herrgård
Alsters Herrgårdsväg 3, 656 39 Karlstad
054-540 23 50
alstersherrgard@karlstad.se

Alsters herrgårdscafé och restaurang

Alsters herrgård
Alsters Herrgårdsväg 3, 656 39 Karlstad
054-540 23 50
alstersherrgard@karlstad.se

Intendent

Per-Olov Byh
054-540 24 41
per-olov.byh@karlstad.se

Kulturassistent

Miriam Kaukosalo
054-540 23 68
miriam.kaukosalo@karlstad.se

Trädgårdsmästare

Miriam Gustafsson
054-540 70 77
miriam.gustafsson@karlstad.se

Hantverksbutiken i Västra flygeln

Bengt Nordqvist
070-573 63 58
nordqvist.bengt@telia.com

Länshemslöjdsföreningen i Västra flygeln

Maria Hult
Telefon: 073-975 66 67
E-post: maria_hult@hotmail.com

Taggar för sidan

Kontakt
Alsters herrgård

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

20 Juli 2024