I Skogen

Konstvisning I SKOGEN

Guidad konstvisning av den platsspecifika konstutställningen I SKOGEN på Alsters herrgård där sju konstnärskap utfört verk, i samtal med, eller med avstamp i, Gustaf Frödings lyriska diktning.

Konstvisningar av konstutställningen I SKOGEN genomförs onsdagar och lördagar 13.00 under utställningsperioden 28 juni - 3 september med start 1 juli.

Visningar sker genom rundvandring i herrgårdsparken och är enbart delvis tillgänglighetsanpassade. Visningarna är gratis och tar ca 45 minuter.

Platserna är begränsade och behöver förbokas via Alsters herrgård. Drop-in i mån av plats. Guider representeras av Konstfrämjandet Värmland. Samling utanför Östra flygeln.

Genomförs 1 juli - 2 september onsdagar och lördagar 13.00.

Bokning:

Alsters herrgård, alstersherrgard@karlstad.se eller 054-540 23 50.

Taggar för sidan

Evenemang
Konst och muséer
Kultur
Kulturaktiviteter
Alsters herrgård

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

29 Maj 2024