Gustaf Fröding i 20-årsåldern
Gustaf Fröding i 20-årsåldern

Gustaf Fröding

En av våra mest folkkära skalder, Gustaf Fröding, föddes på Alsters herrgård den 22 augusti 1860. Gustafs barndom var fylld av idylliska somrar, men också personliga trauman, vilket påverkade honom både som person och diktare.

Det glittrar så gnistrande vackert i ån,
det kvittrar så lustigt i furen.
Här ligger jag lat som en bortskämd son
i knät på min moder naturen.
Det sjunger och doftar och lyser och ler
från jorden och himlen och allt jag ser.

Det är, som om vinden ett budskap mig bär
om lyckliga dagar, som randas,
mitt blod är i oro, jag tror jag är kär
– i vem? – ack i allt, som andas.
Jag ville, att himlens och jordens allt
låg tätt vid mitt hjärta i flickgestalt.

I ungdomen. Ur diktsamlingen Guitarr och dragharmonika 1891.

Gustaf Fröding 1860-1911

På Alsters herrgård bodde Gustaf Fröding bara i ett år, men Alsterdalen spelade en viktig roll i hans barndom. Familjen bodde på herrgården Byn under åren 1862-1865 och Gustaf och hans systrar tillbringade många somrar och jullov hos sin farmor Gustafva på herrgården Gunnerud.

Tiden i Alsterdalen, som Gustaf mindes som sin lyckliga barndom, var en aldrig sinande inspirationskälla i hans arbete som diktare.

Gustaf levde på många olika platser i sitt liv. Familjen flyttade mycket när Gustaf var barn och som vuxen bodde han i Karlstad, Uppsala och Stockholm och vårdades även på sjukhem i Tyskland och Norge. Det värmländska satte dock tydligt sin prägel på hans diktning, framför allt i de populära dikterna skrivna på dialekt.

Gustaf Frödings psykiska hälsa var periodvis mycket instabil, men han var trots det en oerhört produktiv poet och har skrivit närmare 400 dikter. Utöver detta arbetade han tidvis på Karlstads-Tidningen där han bland annat skrev kåserier och debattartiklar.

Gustaf Fröding var en provokatör av rang och verkade för allmän rösträtt och sexuell upplysning. Hösten 1896 blev han åtalad för dikten En morgondröm, som ansågs uppmuntra till osedlighet, men han friades.

Gustaf Fröding dog den 8 februari 1911 i sitt hem Villa Gröndal i Stockholm och begravdes på Uppsala kyrkogård. Efter sig lämnade han sorg och saknad, men även ett stort antal dikter som ännu i dag inspirerar, roar och berör läsare i alla åldrar.

Berättelsen om Fröding

Lär dig mer om Gustaf Fröding genom visningen Berättelsen om Fröding på Alsters herrgård.

Gustaf Fröding-sällskapet

Gustaf Fröding-sällskapet bildades redan 1969 har för närvarande cirka 1 300 medlemmar.

Gustaf Frödingsällskapet Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

15 Juli 2024