Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Skog vid Segerstads skärgård
Annica Granlund

Annica Granlund

My Lindh

My Lindh

My Lindh (f. 1972) har en Master i fri konst från Konstfack. Hennes arbete är situations- och tidskänsligt och spänner över ett brett spektrum av medier som text, video, ljud, performance och installation. Verken är koncentrerade på det lokala, vardagliga och specifika och inkluderar ofta betraktarens rörelser och kroppar.

Lindh utforskar i sitt konstnärskap hur vi genom kollektiva handlingar, drömmar och minnen kan återskapa föreställningar om omsorg, natur, historia, nutid och framtid. Det handlar om våra gemensamma utrymmen och hur vi blir till inför varandra.

My Lindhs konst har visats på konstmuseer, konsthallar och kortfilmsfestivaler i Sverige såväl som internationellt, bland annat på Moderna museet, Göteborgs konsthall, Uppsala konstmuseum, Marabouparken och Kunstverein München. Hon har även genomfört flertalet offentliga gestaltningar.

My Lindh, Sverige My Lindh Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad: 2023-06-13

Sidan uppdaterad: 2023-06-19

Hittade du rätt information på sidan?