Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Miljörevision

Om I SKOGEN

Sju konstnärskap i samtal med Gustaf Fröding. Platsspecifik konstutställning 28 juni - 3 september.

Herrgårdsparken vid Alsters herrgård blir platsen för en platsspecifik konstutställning under tio veckor sommaren 2023. Sju konstnärskap bjuds in att utföra verk, med avstamp i Gustaf Frödings lyriska diktning och hans liv. I anslutning till utställningen hålls workshops, guidade turer och pop-up konstverkstad med professionella konstnärer.

De inbjudna konstnärerna kommer från Norge, Danmark, Spanien och Sverige och arbetar alla med samtidskonstens frågor, några med särskild utgångspunkt i en platsspecifik eller textbaserad praktik.

Konstnärerna som deltar är: Sara Nielsen Bonde (Danmark), Robert Johansson (Norge/Sverige), Juanma González (Spanien), My Lindh, Jan Matsson, Margaretha Jansson och konstnärsgruppen OTALT, alla från Sverige.

Platser för utställningen är i herrgårdsparken samt intilliggande Bäverdalen, galleriet i Östra Flygeln och på nedre plan i huvudbyggnaden.

Konstutställningen är i sin helhet öppen som övriga herrgården men större delen av utställningen är utomhus och kan besökas dygnet runt.

Karlstad kommun driver projektet, med Konstfrämjandet Värmland som samarbetspart.

”I skogarnes djup bor skuggan,
och tystnaden slumrar där,
och viskande bud från bygden
den suckande vinden bär.

Och molnen komma med vinden,
och solen skymmes därav,
och fåglarnes röster tystna
och luften är tung och kvav.

Men vad som av vinden viskas,
är ingen av oss, som vet,
ty susande språkets mening
är skogarnes hemlighet.”

Så börjar Gustaf Frödings dikt ”I Skogen”.

Sidan publicerad: 2023-05-23

Sidan uppdaterad: 2023-06-13

Hittade du rätt information på sidan?