Alsters herrgård exteriörbild från norrsidan
Alsters herrgård

Alsters herrgård, Gustaf Frödings minnesgård, är en 1700-talsherrgård i vacker naturmiljö med utsikt över Vänern. Herrgården ligger åtta kilometer öster om Karlstad.

Alsters herrgårds historia

Alsters herrgårds historia sträcker sig långt tillbaka till medeltiden. Då möjliggjorde Alsterån och närheten till Vänern den brukskultur kring Alsters kvarn, som växte i storlek under stormaktstidens Sverige. Alsters kvarn benämndes från 1600-talet som säteri och har haft ett flertal kungligheter och adelsmän som ägare. Dessa drev med olika framgång säteriets industriella utveckling med Alsterån som livsnerv.

Sitt nuvarande utseende fick Alsters herrgård när köpmannen Jan Fröding köpte och renoverade huvudbyggnaden i nyklassicistisk stil på 1800-talet. Under Jan Fröding blomstrade den industriella verksamheten men efter hans död gled herrgården ur familjen Frödings händer. Herrgården drevs därefter av ett flertal olika ägare fram till mitten av 1900-talet, då den siste privata ägaren donerade gården till Landstinget i Värmland.

Efter att herrgården drivits som konvalescenthem i ett tjugotal år blev byggnaderna kulturminnesmärkta 1968 och herrgården öppnade därefter som minnesgård över poeten Gustaf Fröding som föddes här 1860.

Alsters herrgård är ett populärt besöksmål i Värmland som idag ägs och drivs sedan 2003 av Karlstads kommun. Kulturarvet Alsters herrgård med den vitmålade huvudbyggnaden och dess tillhörande faluröda flyglar är ett klassiskt exempel på en traditionell svensk herrgård. Alsters herrgård vårdas och utvecklas som en levande värmländsk kulturmiljö.

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

21 Juli 2024