Flyktingmottagandet i Karlstad

Hur kan jag bidra?

Flyktingsituationen berör oss alla och många vill hjälpa till. Det finns flera möjligheter för dig som privatperson att hjälpa till. Inom kommunen behöver vi främst hjälp med familjehem och uppdrag som god man och särskilt förordnad vårdnadshavare.

Erbjuda familjehem

Att vara familjehem innebär att du och din familj tar emot barn och ungdomar i ert hem. Det kan handla om såväl längre som kortare uppdrag.

Är du intresserad av att vara familjehem? Läs mer och anmäl ditt intresse

Bli god man eller tillfällig vårdnadshavare

Alla ensamkommande barn under 18 år behöver en god man. När barnen har beviljats uppehållstillstånd i Sverige ska sedan en tillfällig vårdnadshavare utses, en så kallad särskilt förordnad vårdnadshavare. Vi behöver nu fler som är villiga att åta sig de viktiga uppdragen.

Här kan du läsa om hur kan du bli gode man eller tillfällig vårdnadshavare

 

Det börjar med ett hej!

Man vet aldrig vem som kan bli en vän. Ofta är det slumpen eller lyckliga omständigheter som gör att vi möter nya bekantskaper. Ibland byter vi bara några ord andra gånger blir det en vän för livet. Med sina filmer vill Omar Dakakk inspirera oss att se bortom våra fördomar. Det behöver inte vara så svårt oftast börjar det med ett hej!

 

Frivilligorganisationer och föreningar

I Karlstad finns organisationer, kyrkor och studieförbund som aktivt hjälper till med integration för våra nyanlända. Även föreningar inom kultur och idrott har verksamhet som riktar sig till nyanlända.

Röda korset

Röda korset har en verksamhet som heter #överenkopp. I ett nytt land med ett nytt språk, ny kultur och nya människor kan en kontakt med en person som är svensk eller har bott länge i Sverige vara av stor betydelse.

Läs mer om Röda korset i Karlstad och deras arbete.

Föräldrastödet i Värmland

Föräldrastödet i Värmland anordnar Svenska med Baby, där föräldralediga kan träffas och umgås och prata svenska.

http://www.foraldrastodet.se/

Tingvallakyrkans Internationella Vängrupp

Vängruppen vill vara en mötesplats för nyare och äldre svenskar, hjälpas åt att knäcka de kulturella koderna och skapa förståelse för hur det svenska samhället fungerar.

Läs mer om vängruppen.

Föreningsregister

I föreningsregistret finns alla stödberättigade föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet (framförallt idrottsföreningar) och kulturföreningar.

Till föreningsregistret.

 

 

 

Uppdaterad den