Karlstads kommunala gymnasieskolor

Busskort

Bussar

Du som bor minst sex kilometer från skolan och har rätt till studiemedel kan få busskort som gäller alla skoldagar under terminen.

Du är berättigad till busskort till och med vårterminen det året du fyller 20 år. Om du är folkbokförd i Karlstads kommun och är bosatt utanför den gräns som gäller för respektive skola (se kartor nedan) har du rätt till busskort.

Ansök om busskort

Från och med höstterminen 2019 ansöker du om busskort via en e-tjänst och får ett digitalt busskort i Värmlandstrafiks app (Mobitime). För att ansöka måste du ha ett BankID, ett SäkerhetsID fungerar inte. Vårdnadshavare kan söka för sina barn. 

När du har ansökt om busskort får du ett sms med en länk skickad till din mobiltelefon med instruktioner för att få ditt busskort i appen. Hur du gör kan du läsa i guiderna eller se filmen. 

 

Här finns en guide (Guide - lägga upp konto) som visar hur du skapar Mitt konto i Värmlandstrafiks app och en guide (Guide - hämta biljett) som visar hur du hämtar ner biljetten. Du måste skapa kontot och lägga in dina uppgifter innan du kan ladda ner biljetten. Du kan även höra av dig till Kontaktcenter om du har frågor om hur man gör.

Ansökan om busskort öppnar under dagen den 1 augusti.
Länk till e-tjänsten för ansökan.

Det finns möjlighet till ett fysiskt busskort för den som önskar. Byte mellan fysiskt och digitalt busskort kan göras max en gång per läsår.

Gränser för kommunala gymnasieskolor

Gränser för fristående gymnasieskolor

Resersättning i särskilda fall

Om det saknas kollektivtrafikförbindelser mellan bostaden och skolan och närmaste hållplats för kollektivtrafik överstiger sex kilometer lämnas ersättning.

Delad vårdnad/växelvis boende 

Busskort lämnas inte för växelvis boende för elever som är folkbokförda i Karlstads kommun och går i gymnasieskolan. Rättigheten till busskort utgår från den adress där eleven är folkbokförd. 

Stulet eller borttappat kort

Om ett kort tappas bort eller blir stulet ska elever från Karlstad kontakta Kontaktcenter i Bibliotekshuset. Kom ihåg att ta med giltig legitimation. Elever med annan hemkommun kontaktar sin hemkommun för att spärra sitt kort och beställa ett nytt.

Elevens ansvar

Vid resa är eleven skyldig att uppvisa giltigt färdbevis, det innebär att biljetten ska vara fullt läsbar på mobilens skärm.

Om du avbryter studierna, flyttar eller blir inackorderad ska busskortet inaktiveras genom att kontakta Kontaktcenter eller via e-tjänsten "Avanmälan eller byte av busskort". 

Den e-tjänsten kan du också använda om du tappar bort din mobiltelefon eller vill byta mellan fysiskt och digitalt busskort.

Om du har lämnat oriktiga uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig.

Inför vårterminen: Tänk på att ditt digitala busskort är bundet till ditt mobiltelefonnummer och om du har bytt nummer ska du kontakta Kontaktcenter.

Kontakt

Om du har funderingar, vänd dig till Kontaktcenter

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utföra vårt uppdrag. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den