Avfall och återvinning

Avfall är inte bara rent skräp utan kan också vara varor som kan återvändas, material som kan återvinnas och bränsle för fjärrvärmeproduktion. Genom att sortera rätt gör du en stor och viktig insats för klimatet.

Det finns totalt sex återvinningscentraler för dig som bor i Karlstads kommun: Heden, Våxnäs, Djupdalen, Väse Vålberg och Molkom, och som drivs av Karlstad Energi. Här lämnar du bland annat ditt farliga avfall, elavfall och grovavfall samt ris och kompost med mera.

Taggar för sidan

Avfall och återvinning
Klimat

Sidan uppdaterad: 2023-08-09

4 Oktober 2023