Avfall bestående av läkemedel, kanyler och termometrar

Läkemedelsrester som spolas ner i toaletter kan spridas i vatten och mark, och på lång sikt orsaka betydande miljöproblem.

Bland annat kan antibiotika som kommer ut i vatten och mark påskynda utvecklingen av resistenta bakteriestammar, som är ett allvarligt hot mot människors hälsa. Mediciner som läggs i hushållssopor eller andra sopuppsamlingar, kan dessutom hamna i orätta händer.

Varje år spolar svenska folket ner stora mängder aktiva läkemedel i toaletterna eller kastar dem i hushållssoporna. Läkemedel ska lämnas till närmaste apotek. 85 procent av svenskarna vet att man ska lämna in medicinerna till apoteket – men bara 40 procent gör det.

Så gör du med gamla och överblivna läkemedel

De allra flesta läkemedel ska du lämna in till apotek. Då transporteras de på ett säkert sätt till särskilda avfallsanläggningar med tillstånd att bränna läkemedelsavfall. Det finns dock undantag där produkter räknas som farligt avfall och ska lämnas vid en återvinningsstation. Läs mer om hur du ska göra med olika läkemedel på Region Värmlands webbsida. Länk till annan webbplats.

Taggar för sidan

Avfall och återvinning

Sidan uppdaterad: 2024-02-23

20 Maj 2024