Boendemiljö

Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus och därför är inomhusmiljön viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande. Hur vi upplever inomhusmiljön skiljer sig åt mellan olika individer och påverkas av exempelvis ålder, känslighet och livsstil.

Om du har problem med din boendemiljö, kontakta i första hand din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Hjälper inte det, kan du ta kontakt med miljöförvaltningen som utreder om problemet ska åtgärdas eller utredas vidare.

Allmänna råd för en bra inomhusmiljö

Hälsoeffekter som kan bero på en dålig inomhusmiljö är luftvägssymtom och astma, lungcancer (radon) samt olika besvärsupplevelser, som slemhinne- och luftvägssymtom, hudsymtom och allmänsymtom som trötthet och huvudvärk.

Sambanden mellan innemiljön och hälsan är komplexa och många faktorer samverkar och påverkar hur innemiljön blir. Några viktiga miljöfaktorer som påverkar vår hälsa inomhus är luftens innehåll av olika ämnen och fysikaliska faktorer såsom temperatur, buller och belysning.

Rätt temperatur får dig att må bättre

För att vi ska må bra är det viktigt att vi har rätt temperatur inomhus. Många människor har det för varmt i sina hem. En lagom temperatur för de flesta människor är omkring 20 grader i bostaden.

Ventilationen är viktig

En annan viktig faktor för ett bra inomhusklimat är att ventilationen fungerar på rätt sätt. Oavsett vilken typ av ventilation man har, bör luften i bostaden bytas helt på två timmar. Rätt ventilation är viktigt för att få bort fuktig luft och koldioxid från utandningsluften samt oönskade ämnen från byggnadsmaterial.

 

Taggar för sidan

Bostäder och boendemiljö

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

3 Oktober 2023