Minska risken för legionella med rätt vattentemperatur

Legionellabakterier är vanliga i jord- och vattensamlingar. För att hindra att de sprids i vattenledningar är det viktigt att kall- och varmvatten har rätt temperatur.

Vad är legionella?

Legionellabakterier orsakar influensaliknande pontiacfeber och lunginflammationen legionärssjuka. I Sverige rapporteras 80-120 fall av legionellainfektion varje år. Människor kan bli infekterade genom att andas in vattendimma med legionellabaketerier i samband med exempelvis dusch eller bubbelbad. Att dricka vatten är inte farligt.

Rätt temperatur på vattnet viktigt

Legionellabakterierna förökar sig framförallt mellan 18 och 45 grader och trivs bäst kring 38 grader. Stillastående eller långsamt strömmande vatten och biofilmer som byggs upp på innerväggar i installationer ger goda förutsättningar för tillväxt. För att hindra att bakterierna uppstår i vattenledningar är det viktigt att kall- och varmvatten har rätt temperatur.

Egenkontroll minimerar risken

Genom att ta fram och följa rutiner för regelbundna kontroller och åtgärder kan du med din egenkontroll minimera risken för tillväxt av legionella. Här finns förslag på punkter att ha med i din egenkontroll.

Förebyggande åtgärder för att minska risken för tillväxt av legionellabakterier

  • Kontrollera att varmvatteninstallationer är utformade så att det är som lägst 50 grader varmvattentemperatur vid tappstället (Boverkets byggregler).
  • Se till att varmvattenberedare och ackumulatorer har en temperatur på minst 60 grader.
  • Se till att temperaturen på samtliga slingor för varmvattencirkulationen, även returledningen, har en temperatur på lägst 50 grader.
  • Ta bort eller åtgärda eventuella blindledningar, exempelvis felaktigt konstruerade handdukstorkar och tappställen som inte alls eller sällan används.
  • Kallvatten ska hållas kallt – varmvatten ska hållas varmt.
  • Ha isolerade ledningar som är monterade så att kall- och varmvattenledningar inte kommer i kontakt med varandra.
  • Se till att vattenberörda delar av tappvatten-installationer är av sådant material som gör att inte exempelvis rost och sediment kan ansamlas och vara grogrund för bland annat legionellabakterier.

Boverket: Information om legionella och byggregler för installationer för tappvatten. Länk till annan webbplats.

Vattenanalys

Om det finns misstanke om legionellatillväxt i vattensystemet, exempelvis efter problem med för låga temperaturer, kan du göra en vattenanalys för att fastställa om vattensystemet innehåller legionellabakterier.

Om höga halter legionellabakterier hittas i ledningssystemet måste det åtgärdas och man kan behöva göra en omfattande sanering. Om det sker sanering på grund av legionellaförekomst är det viktigt att informera de boende om vad som görs, varför och eventuella restriktioner.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 Juni 2024