Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Radon i flerbostadshus

I den egenkontroll som ägare till flerbostadshus och bostadsrättsföreningar ansvarar för ingår också att kontrollera radon. I flerbostadshus byggda med blå lättbetong finns en särskild risk för förhöjda radon­halter. Men det finns också en risk för att markradon påverkar radonhalten i in­om­husluften.

När man mäter radon i flerbostadshus kan ett urval av lägenheter mätas för att få en bild av radonläget i fastigheten. Mätning bör göras i alla lägenheter med direkt markkontakt, det vill säga där det inte finns en källare under bostaden. Utöver dessa ska minst 20 procent av resterande lägenheter i varje huskropp mätas.

Mät radon i dessa utrymmen

Radonmätningar bör göras i de lägenheter där byggnadsmaterialet kan antas bidra till en förhöjd radonhalt. Det bör också göras i de lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten eftersom markradon kan ta sig upp genom sådana utrymmen.

Sprid ut mätningarna

Mätningarna bör spridas i byggnaden så att minst en mätning, gärna två, görs per trappuppgång och mätning görs i bostäder längst ner och högst upp i varje byggnad. Vid mätningen placeras två mätdosor ut i varje lägenhet.

Strålskyddsmyndighetens metodanvsining för mätning av radon Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

Hittade du rätt information på sidan?