Bra ventilation minskar risken för hälsoproblem

En bra ventilation bidrar till att minska risken för hälsoproblem orsakade av till exempel radon och fukt, allergi och andra överkänslighetsreaktioner.

I inomhusluften samlas föroreningar från matlagning, rökning, städning, dusch och tvätt. Dessutom förorenas luften av exempelvis koldioxid från människors utandningsluft. Inomhusluften behöver därför bytas ut mot frisk luft utifrån vilket görs genom en fungerande ventilation.

Hur fungerar ventilationen?

Tilluft kallas den friska luft som kommer in i bostaden utifrån via ventiler, som ofta sitter ovanför eller under ett fönster.

Frånluft kallas den smutsiga luft som förs bort från bostaden genom ventiler i kök, badrum och toalett. Ventilationen skapar ett luftflöde genom att uteluft tas in genom ventiler i vardagsrum och sovrum och förorenad luft förs ut genom ventiler i badrum och kök.

I dagens bostäder finns tre huvudtyper av ventilationssystem

  1. Självdragsventilation (S) - Luften ska strömma in genom tilluftsventiler, och strömma ut via frånluftsventiler i toalett, badrum och kök. Draget i ventilationen skapas av temperaturskillnader hos luften utomhus och inomhus.
  2. Fläktstyrt frånluftssystem (F) - Tilluft kommer in genom tilluftsventiler och/ eller vädringsfönster. Luften sugs ut med en fläkt i kök och/ eller badrum och toalett.
  3. Fläktstyrt från- och tilluftssystem (FT) - Tilluft trycks in genom fläktstyrda tilluftsventiler i sovrum och vardagsrum. Luften sugs ut med en fläkt i kök och/ eller badrum och toalett. FT-system kan även kombineras med värmeväxlare och kallas då FTX-system.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 April 2024