Radonmätning

Mellan 1 oktober och 30 april är det mätperiod för radon. En radonmätning är både enkel och relativt billig att göra. Den vanligaste metoden för att mäta radon i inomhusluften är att använda så kallade spårfilmsdosor. Om du bor i villa får du själv betala och utföra mätningen, i flerbostadshus är det fastighetsägaren som ansvarar för att radonmätningar görs.

För att göra en radonmätning beställer du små mätdosor (spårfilmsdosor) från något av de godkända mätlaboratorierna eller saneringsföretagen för radon i inomhusluft. Det finns många laboratorier och företag och du hittar dem lättast genom att söka på nätet. Mätdosorna skickas hem till dig med posten. Du placerar ut dem enligt anvisningarna och när mätperioden är slut skickar du in dosorna för analys. Efter mätningen skickar du tillbaka dosorna. Du får oftast resultatet inom några veckor.

Långtidsmätning

För att resultatet ska kunna jämföras med de rikt- och gränsvärden som finns för radon i inomhusluft ska mätningen pågå i minst två månader men helst i tre månader. Mätperioden ska dessutom infalla under eldningssäsongen som varar mellan 1 oktober och 30 april.

Korttidsmätning

Man kan också mäta en kortare tid men då blir resultatet inte lika tillförlitligt. Det vanligaste är då att mäta med spårfilm under 10 dygn. Resultatet av en korttidsmätning är bara rådgivande och en bör därför bara göras om det inte finns tid för en längre mätning.

Taggar för sidan

Bostäder och boendemiljö

Sidan uppdaterad: 2023-06-13

3 Oktober 2023