Så funkar det

Du som har en tomträtt betalar en avgift, en så kallad tomträttsavgäld, till kommunen för att du nyttjar marken. Tomträttsavgälden bestäms utifrån taxeringsvärdet på marken och vissa avdrag. När det gäller småhus kan du som tomträttsinnehavaren köpa loss tomten från kommunen.

Tomträttsavtal

Avtalet om tomträtten gäller normalt i 60 år, men tomträttsavgälden bestäms ofta för 10 år i taget.

Ett år innan avgäldsperioden går ut ska kommunen och tomträttsinnehavaren teckna ett tilläggsavtal för den kommande avgäldsperionden. Då bestäms vilken tomträttsavgäld, avgift, innehavaren ska betala för nästa avgäldsperiod. Tomträttsavgälden styrs till största delen av marktaxeringsvärdet. Under de senaste åren har värdet på många tomter stigit kraftigt, vilket medför att tomträttsavgälden skiljt sig från en period till en annan.

Så bestäms avgälden

När tomträttsavgälden räknas ut är det marktaxeringsvärdet som styr. Taxeringsvärdet fastställs av Skatteverket och motsvarar ungefär 75 procent av tomtmarkens bedömda marknadsvärde.

Avdrag

Ett avdrag för trädgårdsanläggning samt för vatten och avlopp görs eftersom det är investeringar som du som husägaren själv står för. Avdraget för vatten och avlopp är 60 000 kronor och avdraget för trädgårdsanläggning är samma belopp som Skatteverket använder (SKV A2008:7). Efter avdragen räknas resterande belopp upp med en faktor på 1,33 för att motsvara marknadsvärdet.

Den nya avgälden blir 3 procent av beloppet som räknats ut, vilket är kommunens räntesats för tomträtter.

Friköpa tomträtt

Du som har en tomträtt för ett småhus har när som helst möjlighet att friköpa din tomträtt. Friköpspriset är 60% av marktaxeringsvärdet på tomträtten, uppräknat med Svensk mäklarstatistiks senaste publicerade index för villor i Karlstad. Eftersom avgälden debiteras per kvartal så blir även tillträdet vid friköp möjligt vid varje nytt kvartal det vill säga 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober.

Taggar för sidan

Tomter

Sidan uppdaterad: 2023-08-24

5 Oktober 2023