Nationalromantik

Period: 1910-tal

Nationalromantiken inspirerades av äldre svensk byggnadskultur liksom av byggandet i Danmark och Tyskland.

{"X":0.235,"Y":0.0,"Width":0.6625,"Height":1.0}
Wermlandsbanken vid Stora Torget är uppförd i nationalromantik.

Varsamhet och goda råd

  • Respektera husets slutna byggnadsstil. Undvik främmande tillägg.
  • Sträva efter att bevara alternativt återställa husets ursprungliga färgsättning.
  • Fönsterbågar målas i brutet vitt, brunt eller grågrönt.
  • Ankarslut och balkongräcken av järn målas svarta.

Historik

Inför första världskriget var det spänt i Europa och de flesta länder utvecklade en egen variant av nationalromantik. Oroligheterna ledde till en samling inom landet vilken avspeglade sig i arkitekturen med tunga och slutna närmast borgliknande fasader.

Utformning och materialval

Tak

Den vanligaste taktäckningen var enkupigt tegel. Taken var branta och ofta brutna sadeltak med högt fall, ibland med takkupor.

Fasad

Fasaderna murades av maskintillverkat tegel, som var tänkt att se handslaget ut, med breda fogar för att öka det ålderdomliga intrycket. Fasaderna kunde även putsas eller muras av huggen natursten. Dekorativa ankarslut var en vanlig detalj liksom stuprör och beslag av ärgad koppar. Socklarna var släta eller av grovt huggna naturstensblock.

{"X":0.2525,"Y":0.0,"Width":0.435,"Height":1.0}
Det tidigare folkskoleseminariet i Mariebergsskogen är uppfört i nationalromantisk stil med putsad fasad.

Fönster och entréer

Fönstren har vanligtvis vit- eller brunmålade bågar och smårutade. De sitter i liv med fasaden och markeras ofta av en valvslagning ovanför. Vanligt var också kantiga burspråk som upptill avslutades med en balkong. Portarna gjordes bastanta, ofta av massiv ek, med skulptural omfattning av natursten eller gjuten konststen.

Färgsättning

Fasaderna var vanligtvis mörka av rödbrunt tegel eller putsade i tegelliknande kulör men även ljusa putsfasader förekom. Fönstersnickerier målades vita, vilket var nytt för perioden, eller bruna. Dekorationer och omfattningar av natursten smyckade fasaden.

{"X":0.1425,"Y":0.0,"Width":0.6625,"Height":1.0}
Varmbadhuset är uppfört i en blandning av nationalromantik och jugend, en blandning som var ganska vanlig.

Karaktäristiska detaljer

  • Sluten fasad av tegel (mindre vanligt: natursten eller putsad)
  • Högt och brant takfall
  • Kantiga burspråk över flera våningar
  • Smårutade fönster
  • Dekorativa ankarslut av svartmålat järn

Interiör

Inredningen påverkades även den av rådande romantiserande historiesyn. Vikingatiden och medeltiden blev förebilder för många med målad träpanel i taket och handsmidda ljuskronor. Listverk fick en enklare profil och det hände att man installerade både gjutjärnsradiatorer och kakelugn.

Taggar för sidan

Fastighet

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

23 Februari 2024