Tillsyn

Stadsbyggnadsnämnden har ansvar för att se över allt som byggs i Karlstads kommun. De säkerställer också att strandskyddet inte bryts.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Varför görs tillsyn?

Stadsbyggnadsnämnden gör tillsyn för att se till att lagar och regler följs. Tillsynen sker efter anmälan eller på eget initiativ enligt kommunens tillsynsplan.

Syftet med tillsynen är att vi ska får bra byggnader och en stad som är både vacker, säker och hälsosam att vara i.

Anmäl ett felaktigt bygge

Om du anser att någon byggt utan att ha bygglov eller startbesked så kan du göra en anmälan. Stadsbyggnadsnämnden kan då genomföra en tillsyn på platsen och göra en bedömning.

Anmälan gör du genom att kontakta oss.

Taggar för sidan

Bygga nytt, ändra eller riva

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

26 Februari 2024