Kulturmiljöprogrammet

Kulturmiljöprogrammet är ett kunskapsunderlag som visar vilka byggnader och miljöer i Karlstads kommun som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla. I kulturmiljöprogrammet hittar du också områdesbeskrivningar med tillhörande ordlista, riktlinjer för kulturmiljöfrågor och beskrivning av olika typer av arkitektur.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Inventeringen pågår

Kulturmiljöprogrammet tas fram genom en kulturhistorisk inventering. Hela kommunen ska inventeras. Först färdigställs inventeringen av Karlstads tätort, sedan övriga tätorter i kommunen och därefter landsbygden.

Inventeringen utförs av en bebyggelseantikvarie som har en referensgrupp som stöd. I referensgruppen sitter representanter från Värmlands museum, Länsstyrelsen i Värmland och Karlstads kommun. Referensgruppen går igenom urvalet och ser till att det är rätt byggnader och miljöer som pekas ut i kulturmiljöprogrammet.

Om något är fel i programmet

Om du upptäcker något som inte stämmer i kulturmiljöprogrammet, skicka e-post till karlstadskommun@karlstad.se. Ange vilken fastighet det gäller samt vilken information du har eller kontakta oss via Kontaktcenter, så gör vi en aktuell bedömning.

Taggar för sidan

Bygglov
Byggprojekt

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

15 Juli 2024