Haga

{"X":0.115,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}
Centrumpalatset uppfördes 1903 i klassicistisk stil. De runda fönstren sparades från den tidigare byggnaden som stod på samma plats och sattes in högst upp i tympanonfältet.

Under 1500- och 1600-talen låg en gård vid namn Tormestad där Haga ligger i dag. När Karlstad grundades fick området bli kåltäppor och beteshagar för borgarnas behov, därav namnet Haga. Området var genomfart för landsvägen mot Stockholm som gick från Stora torget och ut mot Östra bron.

Efter den stora stadsbranden år 1865 reglerades bebyggelse och gator av en stadsplan. Man byggde ivrigt runt sekelskiftet och snart var Haga en trivsam småstadsidyll med låga trähus och lummiga trädgårdar. Det fanns flera fabriker i Haga och många hantverkare med garverier, snickerier och smedjor som gav stadsdelen en speciell prägel. I dag kan man se handen i Haga som symboliserar hantverkets betydelse och hur den bär upp stadsdelen.

Under 1960- och 70-talen blev Haga en intressant stadsdel för Karlstads förtätning och de små husen revs. Under 1980-talet kompletterade man med bostadshus, butiker, affärshus och kontor.

Karaktär

Haga har en stark identitet som en egen stadsdel i Karlstad. Här finns många olika verksamheter, allt från Karlstad CCC, kyrka och restauranger till små butiker samt bostadsbebyggelse från olika perioder under 1900-talet.

Centralpalatset (se framsidans bild) byggdes år 1903 och är byggt i klassicistisk stil. De runda fönstren sparades från den äldre byggnaden på samma plats och sattes in högst upp i tympanonfältet.

Stadsdelen omringas av Pråmkanalen med slussen och broarna och Klarälven med den gamla stenbron. I de inre delarna finns stora, stadsmässiga byggnader i puts och tegel och småskaliga butikslokaler längs huvudgatorna. Bostadshusen varierar mellan mindre trähus från 1920-talet, gedigna flerbostadshus från 1950-talet och större komplex från 1960- och 70-talet samt kvarterskompletteringar från senare tid.

Haga har i allra högsta grad karaktär av blandad stad, både när det gäller utseende och verksamheter. I stadsdelen finns flera olika byggnadsepoker representerade, och med hjälp av dem kan man tydligt se 1900-talets samhällsutveckling.

Haga i årtal

  • 1584-1647 Området tillhör Kungsgården Carlsberg.
  • 1660-1860 (omkring) Haga är kåltäppor och sädeshagar åt stadsfolket.
  • 1835-1837 Pråmkanalen byggs.
  • 1865 antas den första stadsplanen för Haga.
  • 1869 anläggs nordvästra stambanan.
  • 1899 är hela Haga stadsplanelagt.
  • 1960- och 70-talen revs nästan alla träbyggnader byggda före 1920 och Haga förtätades med ny bebyggelse.

Läs vidare om Haga

Taggar för sidan

Fastighet
Kultur

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

15 Juni 2024