Tribute to elton

Webbkarta över värdefulla byggnader och miljöer

I webbkartan finns kulturhistoriskt viktiga byggnader och områden utmärkta.

Vad innehåller webbkartan?

Karta över värdefulla byggnader och miljöer med tillhörande rapporter

Klicka på en plats i kartan och läs om varför den beskrivs som särskilt värdefull. Varje plats har en tillhörande rapport med foton och texter som beskriver historik, karaktär och kulturhistoriska värden.

Sökfunktion

Sök till exempel på arkitekt, byggår eller byggnadsmaterial. Sökfunktionen hittar du längst ner på varje rapport inne i webbkartan.

Hur hittar jag rapporterna?

Du hittar in till rapporterna genom att

  1. klicka på valfri byggnad i webbkartan
  2. gå in på den länk som är listad under "Värdefulla miljöer".

Välkommen att botanisera i Karlstads bebyggda kulturarv

Kulturmiljöprogrammets kategorier

I kulturmiljöprogrammet är de utpekade byggnaderna och miljöerna uppdelade i följande kategorier:

  • Lila - Byggnadsminnesförklarat av länsstyrelsen. Byggnaden eller området är skyddat enligt kulturmiljölagens 3:e kapitel.
  • Röd byggnad - Särskilt värdefull byggnad. Byggnaden får inte förvanskas enligt plan- och bygglagens 8 kap. 13 §.
  • Röd kant runt område - Särskilt värdefull miljö. Får inte förvanskas enligt plan- och bygglagens 8 kap. 13 §.
  • Blå byggnad - Byggnad som har ett visst värde. Byggnaden kan representera en tidstypisk arkitektur eller ha miljöskapande värden. Särskild uppmärksamhet bör riktas på varsamhetskravet i plan- och bygglagens 8 kap. 17§.
  • Blå kant runt område – Miljö med visst värde. Kan till exempel representera ett stadsplaneringsideal från en viss tidsepok eller utgöra en enhetlig bebyggelsemiljö. Särskild uppmärksamhet riktas på lämplighet vid placering och utformning av byggnader i förhållande till omgivningen, enligt plan- och bygglagens 2 kap. 6 §.
  • Gul byggnad - Värdering saknas eller är ofullständig. Byggnaden kan ha kulturhistoriskt värde. Plan- och bygglagens varsamhetskrav gäller för alla byggnader, oavsett värde.

Storytellingsida

Exempel på ingress. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.

Taggar för sidan

Bygga nytt, ändra eller riva

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

23 Februari 2024