Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

Här hittar du information om hur det går till att söka bygglov, stycka av en fastighet eller söka strandskyddsdispens. Vill du beställa kartor eller ritningar, ta reda på vem som äger en fastighet eller få mätningar utförda hittar du det också på dessa sidor.

Du kan också få reda på vad som gäller kulturhistoriska byggnader och vilka byggnader och miljöer som pekats ut som särskilt värdefulla.

Kontakta bygglovsenheten

Vill du få svar på frågor om bygglov eller annat som handlar om tillstånd och fastighetsfrågor? Välkommen att kontakta våra kommunvägledare via Kontaktcenter.

Vad händer i mitt område?

Är du intresserad av vad som händer i kommunen? På webbplatsen Karlstad växer kan du följa olika projekt från att de börjar planeras till dess att de står färdigbyggda. Du kan också lämna dina synpunkter på förslag och detaljplaner.

Till dig som vill bygga hållbart

Här kan du som exploatör eller byggaktör läsa våra tips för hållbart byggande.

Nyheter bygglov

Just nu finns inga nyheter i detta arkiv