Kontrollplan och kontrollansvarig

Här hittar du övergripande information om kontrollplaner och kontrollansvarig men också blanketter och dokument som kan vara till hjälp när du ska ta fram din kontrollplan.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Vad är en kontrollansvarig?

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus.

Blanketten måste laddas ner för att du ska kunna fylla i den.

Vad är en kontrollplan?

För att ditt projekt ska uppfylla de krav på exempelvis säkerhet, tillgänglighet och energi som ställs krävs det att utförandet kontrolleras. Kontrollplan är med andra ord ett dokument som redovisar vad man kontrollerat och ett intyg på att projektet klarar kraven.

Du behöver alltid en kontrollplan vid alla bygglov, marklov, rivningslov och anmälningar. I många fall behöver du även en certifierad kontrollansvarig. Kontrollplanen är viktig för att du ska kunna intyga att du uppfyller plan- och bygglagen.

I vissa fall kan ditt ärende inte börja handläggas förrän du har lämnat in din kontrollplan.

Förifyllda kontrollplaner att utgå från

Nedan finns en blankett för egen ifyllning samt en rad exempelkontrollplaner för olika ändamål som du kan använda när du tar fram en kontrollplan för ditt projekt. I mallarna är vissa uppgifter förifyllda. Ladda ner dem för att fylla i dem.

Behöver du hjälp med mallarna?

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Avvecklingsplan

Vid tidsbegränsade lov krävs alltid en avvecklingsplan.

Taggar för sidan

Bygga nytt, ändra eller riva
Bygglov

Sidan uppdaterad: 2023-06-16

23 September 2023