Byggnadsvårdspriset

Byggnadsvårdspriset är till för att belöna och uppmuntra särskilt värdefulla insatser inom byggnadsvården och byggnadskulturen.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Kulturmiljön, allt det som byggts av människan, är viktig för historien och för Karlstads identitet som stad. Vår kulturmiljö består till stor del av hus och byggnader och det pågår mycket bra byggnadsvårdsarbete i Karlstad som vi vill belöna.

Priset delas ut årligen

I slutet av varje år delar vi ut Byggnadsvårdspriset till någon som gjort en insats för byggnadskulturen inom Karlstad kommun. Priset har delats ut sedan 2016.

Bedömningskriterier

För att tilldelas priset krävs att mottagaren ska ha gjort en insats för god byggnadskultur inom Karlstad kommun. En sådan instats kan bestå av

  • en varsam och kvalitetsmedveten renovering/restaurering av byggnad med tidstypiska material och hantverksmässiga metoder
  • en kunskapshöjande insats inriktad på byggnadsvård som uppmärksammar Karlstads unika byggnads- och bebyggelsekultur.

Nominera kandidater

Nominering till byggnadsvårdspriset för 2022 kan göras fram till november 2023. Skicka ditt förslag till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se.

Berätta varför du tycker att den du nominerat ska vinna, ange adressen där insatsen gjorts och bifoga gärna en bild om du har möjlighet.

Tidigare vinnare

2021 – Willhem AB, restaurering av ett flerbostadshus på Herrhagen, på fastigheten Valhall 10. Huset uppfördes 1907 efter ritningar av den dåvarande stadsarkitekten Carl Crispin (Fastighet Valhall 10).

2020 – Tomas och Tina Elander för restaureringen av sin villa från 1920-talet

2019 – Anna Jansson Heimdahl och Hans Heimdahl för restaureringen av sin Värmlandsgård i Ulvsbyn

2018 – Lennart Sjökvist och Lena Wanke för vård och underhåll av bostadshus på Agardhsgatan 5

2017 – Wermlands byggnadsgille, för spridande av kunskap och hantverkstradition

2016 – Pepart AB för renovering av f.d. Wermlandsbanken

Motivering till 2019 års vinnare

"Med idogt eget arbete och traditionella hantverksmetoder har Anna och Hans restaurerat sin Värmlandsgård som har varit i familjen Janssons ägo sedan 1885. Bostadshuset har med tidstypiska material och detaljutföranden nu återfått sin rätta skepnad. Beläget invid den äldre landsvägens krök och väl synligt i landskapet har huset återuppstått som ett karaktärsfullt inslag i Ulvsbyn."

Hedersomnämnande 2019

Prepart AB och Karlstadshus för bevarandeinsatser vid ombyggnad av före detta Grand Hotell, Drottninggatan 14.

"I samband med om- och påbyggnad av före detta Grand Hotell har Prepart AB på ett föredömligt sätt integrerat återställande- och bevarandeåtgärder i projektet. Byggnadens ursprungliga färgsättning och tidigare övertäckta detaljer har återskapats och hotellets festvåning har bevarats för framtiden. Genom projektet har hotellbyggnaden från 1904 återuppstått som den viktiga karaktärsbyggnad den är."

Taggar för sidan

Byggprojekt

Sidan uppdaterad: 2023-06-02

3 Oktober 2023