Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Riktlinjer för kulturmiljöfrågor

Riktlinjer för kulturmiljöfrågor är ett dokument som är tänkt att vara ett stöd för Stadsbyggnadsförvaltningen när de handlägger plan- och bygglovsärenden. Riktlinjerna kan även användas av dig vill få kunskap om vilka lagar och processer som styr arbetet med kulturhistorisk bebyggelse.

Dokument kulturmiljöfrågor

Sidan uppdaterad: 2023-05-16

Hittade du rätt information på sidan?

Innehåll på sida