Riktlinjer för kulturmiljöfrågor

Riktlinjer för kulturmiljöfrågor är ett dokument som är tänkt att vara ett stöd för Stadsbyggnadsförvaltningen när de handlägger plan- och bygglovsärenden. Riktlinjerna kan även användas av dig vill få kunskap om vilka lagar och processer som styr arbetet med kulturhistorisk bebyggelse.

Sidan uppdaterad: 2023-05-16

3 Oktober 2023