Elnät, bredband och IT

Karlstads El- och Stadsnät distribuerar elen till din bostad och ser till att du får bredbandsuppkoppling via fibernätet. Ett välfungerande bredband är en viktig förutsättning för ett levande och attraktivt Karlstad.

Karlstads kommuns mål för bredband är att:

  • minst 95 procent av hushållen ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s till och med år 2020
  • 98 procent av hushållen ska ha tillgång till minst 1 Gbit/s (1 000 Mbit/s) till och med år 2025.

Karlstads El- och Stadsnät

Karlstads El- och Stadsnät äger och förvaltar elnätet som distribuerar el till alla som bor i centrala Karlstad. De levererar el till 34 000 hushåll och företag.

Det är också Karlstads El- och Stadsnät som äger, driftar och bygger ut Karlstadsbornas eget fibernät, också kallat stadsnät. Ett snabbt, säkert och öppet nät med massor av tjänster och leverantörer att välja bland.

På deras webbplats hittar du mer information om alla olika tjänster samt vilka möjligheter det finns för en anslutning där du bor.

KBAB:s bredband

Bor du i någon av KBAB:s fastigheter så kan du läsa mer om fiber och bredband på deras webbplats.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

7 December 2023