Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Karlstads solkarta

Med Karlstads solkarta ser du hur stor solinstrålningen är på ditt tak, hur mycket solenergi som kan produceras där, hur mycket pengar du kan spara och vilken klimatnytta det ger. Du kan också göra egna beräkningar.

Så använder du solkartan.

Kartan fungerar bäst i andra webbläsare än Internet Explorer 10.

Behöver du bygglov för att installera solceller eller solfångare?

Om solcellerna eller solfångarna ligger plant på taket behövs ofta inget bygglov. Men om din installation medför en förändring av fasaden krävs bygglov. Har byggnaden ett kulturhistoriskt värde krävs bygglov oavsett om de är uppvinklade eller inte.

Bygglov för att installera solceller

Mer information och kontakt

Vill du ha mer information om Solkartan, hör av dig till kommunens energi- och klimatrådgivare via Kontaktcenter, 054-540 46 97 eller via energiradgivningen@karlstad.se.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?