Kartor och geografisk information, GIS

Kart- och GIS-gruppen hjälper dig när du behöver en karta, digital eller papper, eller när du behöver geografisk information som kan kombineras. Mätgruppen hjälper dig med alla typer av fältmätning, till exempel utsättning av husgrunder och fastighetsgränser.

Här hittar både du som privatperson och företag information om allt som rör kartor och mätning inom Karlstads kommun. Våra kartdata håller hög kvalité och är i många fall unik. I våra databaser finns detaljerat höjddata, historiska kartor, vandringsleder och mycket mer.

Karlstads kommun använder höjdsystem RH2000

Alla utritade och digitala kartor som lämnas ut från oss kommer att redovisa höjduppgifter i RH2000. Om du använder äldre kartor och ritningar måste du kontrollera så att höjduppgifterna stämmer.

Karta behövs vid ansökningar

Ibland behöver du bifoga en karta till en ansökan. Ring till Kontaktcenter på 054-540 00 00 för att få ett utdrag från fastighetskartan.

Nybyggnadskarta när du ska bygga nytt hus

Nybyggnadskarta används vid projektering och som kartunderlag till situationsplan vid de flesta bygglovsansökningar. Din bygglovhandläggare kan svara på om du behöver en nybyggnadskarta eller inte.

Tryckta och designade kartor

Vi framställer kartprodukter som är anpassade efter dina önskemål. Vi kan leverera i olika digitala format, utritat eller i tryckt form. Det kan vara en stor väggkarta, en karta till områdesskylt eller en karta till en annons eller en reklambroschyr. Du väljer själv vilket område och vilken information du vill ha med.

Mätningsuppdrag

Våra mätningsingenjörer kan hjälpa till med alla typer av mätningsuppdrag och tekniska uppdrag som husutsättningar, avvägningar och kontrollmätningar.

Sök adresser och se temakartor på vår webbkarta

Söker du information om adress, lediga villatomter, återvinningsstationer med mera så hittar du det på vår webbkarta.

Kontakt

Du når oss enklast via e-post kartservice@karlstad.se. Det går även att ringa till oss via kontaktcenter: Telefon 054-540 00 00.

Taggar för sidan

Lantmäteri och kartor

Sidan uppdaterad: 2023-12-13

21 Juli 2024