Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Lantmäteri

Karlstads kommun har en egen lantmäterimyndighet. Vi kan hjälpa dig om du vill stycka av din fastighet, ta reda på vem som äger en fastighet eller veta var fastighetsgränsen går.

Kartor och geografisk information, GIS

Kart- och GIS-gruppen hjälper dig när du behöver en karta, digital eller papper, eller när du behöver geografisk information som kan kombineras. Mätgruppen hjälper dig med alla typer av fältmätning, till exempel utsättning av husgrunder och fastighetsgränser.

Konsumentvägledning

Karlstads konsumentrådgivning ger service till dig som bor i Karlstads kommun eller Torsby kommun.

Kris och beredskap

Du som bor, arbetar eller vistas i Karlstads kommun ska känna dig trygg och säker. Därför är beredskap- och säkerhetsfrågor en av våra viktigaste uppgifter.

Vi har långa handläggningstider

Handläggningstiden för avstyckningar, fastighetsregleringar och övriga lantmäteriåtgärder är långa. För de flesta åtgärder gäller minst åtta månader.

Frågor och svar

Vad gör Karlstads lantmäterimyndighet?

Vår uppgift är bland annat att

  • bilda och förändra fastigheter
  • hjälpa fastighetsägare till samverkan
  • säkerställa att mark får användas för olika behov
  • bestämma var gränser går
  • genomföra alla typer av förrättningar inom Karlstads kommun.

Hur söker jag lagfart och registrerar servitut?

Om du ska söka lagfart eller registrera avtalsrättigheter som till exempel servitut ska du vända dig till Lantmäteriet fastighetsinskrivning.

Hur beställer jag information ur register?

Information ur fastighets-, adress- och byggnadsregister kan du beställa genom att kontakta oss.

Vart vänder jag mig om min fastighet ligger utanför Karlstads kommun?

Om din fastighet ligger utanför Karlstads kommun ska du vända dig till det statliga Lantmäteriet. Telefon 0771-63 63 63.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor som rör lantmäteri är du välkommen att kontakta oss via kommunens Kontaktcenter.