Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ansökan om lantmäteriförrättning

Du som är fastighetsägare, köpare eller rättighetshavare kan ansöka om en lantmäteriförrättning hos Lantmäterimyndigheten genom att fylla i en blankett.

Hur ansöker jag?

  1. Beställ en blankett hos oss på Lantmäterimyndigheten eller ladda ner en själv här på webbplatsen.
  2. Fyll i blanketten och underteckna.
  3. Skicka in ansökan tillsammans med övriga handlingar som ska bifogas till:
    Lantmäterimyndigheten
    651 84 Karlstad

Du kan inte skicka in ansökan med e-post eller fax eftersom vi behöver originaldokumentet med din underskrift på.

Dokument

Sidan uppdaterad: 2023-05-29

Hittade du rätt information på sidan?

Innehåll på sida