Bekämpningsmedel i trädgården

Behöver du verkligen använda kemiska bekämpningsmedel när du ska ta bort ogräs hemma? Kanske går det att ta bort ogräset på något annat sätt? Om du ändå måste använda bekämpningsmedel är det viktigt att du inte överdoserar eftersom det finns risk för spridning till yt- och grundvattnet.

En stor del av den totala mängden kemiska bekämpningsmedel som används använder vi i våra trädgårdar, men i många fall behöver vi inte använda kemikalier för att hålla ogräs eller skadeinsekter borta. För att nå en giftfri miljö är det viktigt att vi försöker minska vårt användande av bekämpningsmedel.

Alternativ till kemisk bekämpning

När du planerar att göra till exempel en plattgång:

  • se till att jorden du använder är ogräsfri
  • anlägg inte en större yta än att det naturliga slitaget håller det mesta ogräset borta
  • använd kantsten eller så kallad geotextil som hindrar ogräs från att etablera sig.

Om eller när ogräset ändå etablerat sig finns det flera bra alternativ till kemisk bekämpning:

  • Mekanisk rensning med till exempel skyffeljärn eller roterande borstar för att ta bort rötter och grön yta.
  • Regelbunden avborstning av jord och växtdelar på trappor eller gångar med plattor för att så långt det är möjligt undvika att ogräsfrön gror.
  • Krattning av grusgångar.
  • Avbränning med brännare eller bekämpning med het vattenånga för att döda växternas vitala delar.

Användning av kemiska växtskyddsmedel

Om det är nödvändigt att använda kemiska växtskyddsmedel får man som privatperson endast använda växtskyddsmedel av så kallat kategori-3. Det krävs ingen utbildning eller tillstånd för att få använda sådana preparat. Preparaten har godkänts av Kemikalieinspektionen och ingår i kategori 3 eftersom de har en mindre påverkan på hälsan och miljön. Det är viktigt att följa de användarvillkor som anges på förpackningen.

Om privat användning av växtskyddsmedel på Kemikalieinspektionens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Taggar för sidan

Bostäder och boendemiljö

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

18 Juli 2024