Frågor och svar

Svar på vanliga frågor om klimatneutrala Karlstad.

Vad betyder det att man är klimatneutral?

Klimatneutral innebär att vi inte har någon negativ påverkan på klimatet. Det innebär att summan av våra utsläpp minus upptagningen av växthusgaser av till exempel skog och mark tillsammans med infångning av utsläpp är lika med noll eller lägre.

Hur vet ni när ni är klimatneutrala/när ni har uppnått ert mål?

Vi följer årligen upp Karlstads klimatpåverkan. Inom satsningen Klimatneutrala Karlstad 2030 kommer denna uppföljning förbättras och vi kommer också utveckla hur vi visar upp för allmänheten hur utvecklingen går.

Kommer Karlstad klara av att nå projektets mål av att vara klimatneutrala 2030?

Det vet vi inte idag. Målet är tufft, men för att både undvika de värsta konsekvenserna av klimatkrisen och också ta vara på de möjligheter som omställningen innebär, så måste vi klara av det.

Hur ska Karlstad klara att bli klimatneutralt?

De närmaste åren ser vi att det är särskilt fyra saker vi behöver göra:

  • Förbättra vår styrning och finansiering för klimatomställningen. Det kan till exempel handla om hur vi räknar in klimatnytta när gör investeringar.
  • Stärka samverkan mellan samhällets olika aktörer. I dag är det många aktörer som gör stora insatser, men till stor del arbetar vi var för sig.
  • Använda digitaliseringen, stärka vår innovationsförmåga och stötta utvecklingen av tjänster som gör det enkelt att leva klimatsmart. Karlstad har redan idag många goda exempel på verksamheter som bidrar till detta, till exempel bilpooler, second hand-butiker och lösningar för att minska matsvinn.
  • Involvera och engagera medborgarna i arbetet. Du som medborgare har en nyckelroll i klimatomställning. Dels för att ta steg i ditt eget liv för att minska klimatpåverkan, dels på arbetsplatsen och andra sammanhang. För att de lösningar som tas fram ska riktigt bra, och även schysta oavsett livsvillkor, så behöver vi alla också bli bättre på att utforma dem tillsammans.

Hur tar kommunen ansvar för sin egen klimat- och miljöpåverkan?

Kommunen följer årligen upp vår klimatpåverkan inom särskilt tre områden: energi, transporter och livsmedel. Mellan 2010-2020 minskade utsläppen från dessa sektorer med 32 procent. Transportutsläpp har minskat mest (-67 procent) följt av energi (-52 procent) och livsmedel (-29 procent).

Inom koncernen har vi minskat våra utsläpp på transportsidan i hög grad, men vi behöver bli ännu bättre på att resa hållbart och ställa om vår fordonsflotta.

En annan stor utmaning är koncernens konsumtion. Vi behöver bli bättre på att återbruka material och tänka cirkulärt när vi gör inköp och bygger saker. Inom vissa områden har vi påbörjat denna resa (Sola byggåterbruk, Sola returen etcetera) och inom andra områden har vi längre väg att gå.

Vissa företag i Karlstad har kommit längre än oss och är viktiga förebilder för kommunens arbete.

Taggar för sidan

Klimat

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

26 Maj 2024