Hälsoskydd som myndighetsutövning

Hälsoskydd är det arbete som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka i sitt hem eller i offentliga lokaler. Miljöförvaltningen arbetar med detta genom att göra tillsyn på bland annat skolor, vårdboenden, bassängbad och tatueringsverksamheter.

Tillsynen innebär att kommunen kontrollerar att miljöbalken följs och att verksamheten inte innebär en olägenhet för människors hälsa och miljö. Miljöförvaltningen har även hand om bostadsrelaterade ärenden som kan handla om klagomål på buller, fukt, mögel, temperatur eller rök från vedeldning eller tobak.

Myndighetsutövning

Miljöavdelningen bedriver tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel och miljöskydd. Tillsynen bedrivs på uppdrag av miljönämnden och är en myndighetsutövning. Myndighetsutövning innefattar att informera om rättigheter och skyldigheter enligt aktuella lagar, att ta fram och dokumentera uppgifter som beslut ska grundas på, att fatta beslut och att följa upp besluten.

Läs mer om frågor som rör hälsoskyddet i din bostad under Boendemiljö.

Räddningstjänstens sida om farlig verksamhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Taggar för sidan

Livsmedel

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

15 Juni 2024