Luftmätningar i Karlstad

Vi mäter regelbundet luftkvaliteten i centrala Karlstad och det finns mätstationer på Hamngatan, Östra torggatan, Packhusallén och på Rudsvägen. Du kan se de aktuella halterna av kvävedioxid, svaveldioxid och partiklar (PM10) via länkarna nedan.

På Jungmansgatan mäts kvävedioxid, svaveldioxid och partikelhalter.

Taggar för sidan

Miljöskydd

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

26 Februari 2024