Livsmedelskollen - kontroller och resultat

Hur rent är det i köket på din favoritrestaurang? Är det tillräckligt kallt i skolans matkyl? Du ska kunna känna dig trygg när du handlar livsmedel i affären eller äter på restaurang. Därför gör kommunen omkring 700 livsmedelskontroller per år och resultaten kan du se i vår karta Livsmedelskollen.

Alla verksamheter i Karlstad kommun som hanterar livsmedel ska vara registrerade hos miljöförvaltningen. Det gäller till exempel caféer, restauranger, butiker och skolkök. De kontrolleras regelbundet av våra livsmedelsinspektörer för att du som konsument ska få säker mat som du inte blir sjuk av. Kontrollerna är oftast oanmälda och görs utifrån de regler och lagar som finns inom livsmedelsområdet.

Kartan livsmedelskollen är pausad på grund av byte av verksamhetssystem

I kartan livsmedelskollen kan du i vanliga fall se resultat från livsmedelskontroller. Under en period är kartan pausad på grund av att vi byter verksamhetssystem. När det nya verksamhetssystemet är på plats kommer kartan fungera som vanligt och du kommer hitta den på den här sidan igen. Under tiden kartan är pausad kan du ta kontakt med oss på telefonnummer 054-540 00 00 för att få mer information eller för att få ut rapporter från livsmedelskontroller.

Kontrollresultat

Vid kontrollen bedömer livsmedelsinspektören om verksamheten uppfyller lagstiftningens krav. Om det finns livsmedel som kan vara osäkra för konsumenten, eller andra allvarliga avvikelser, så påpekar vi det och kräver att bristerna ska åtgärdas inom en viss tid. En uppföljande kontroll görs oftast för att se till att verksamheten åtgärdat bristerna.

Alla livsmedelsrapporter är offentliga och kan begäras ut via vårt kontaktcenter 054- 540 00 00.

Taggar för sidan

Livsmedel

Sidan uppdaterad: 2024-04-24

23 Juli 2024