Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Naturvård

På Karlstads kommun arbetar vi för en rik biologisk mångfald genom att bevara och utveckla naturlandskapet. Vi informerar om och gör kommunens naturområden tillgängliga för Karlstadsbor och besökare. På kartan kan du se olika värdefulla naturområden.

Kartor och geografisk information, GIS

Kart- och GIS-gruppen hjälper dig när du behöver en karta, digital eller papper, eller när du behöver geografisk information som kan kombineras. Mätgruppen hjälper dig med alla typer av fältmätning, till exempel utsättning av husgrunder och fastighetsgränser.

Konsumentvägledning

Karlstads konsumentrådgivning ger service till dig som bor i Karlstads kommun eller Torsby kommun.

Kris och beredskap

Du som bor, arbetar eller vistas i Karlstads kommun ska känna dig trygg och säker. Därför är beredskap- och säkerhetsfrågor en av våra viktigaste uppgifter.

Karta med värdefulla naturområden

I den interaktiva kartan "Värdefulla naturområden" finns de områden med höga naturvärden och friluftsvärden som kommunen har kännedom om samlade. Här kan du klicka på ett område på kartan och få upp en beskrivning. Kunskapen om värdefull natur som finns med i kartan är en sammanställning från många olika inventeringar. Kartan kommer att uppdateras löpande med aktuell kunskap. Om du trycker på knappen längst ned i vänstra hörnet på kartan så kommer du till en större karta.

Spännande och omväxlande natur

Karlstads kommun ligger i gränszonen mellan Götalands slättbygder och Norrlands skogsvidder vilket skapar en intressant och omväxlande natur. I södra delen av kommunen ligger det stora innanhavet Vänern med sina öar, sand- och klippstränder och de rika jordbruksslätterna vid Segerstad och Väse

Hyperitberg kring Örtensjöarna

I norra delen av kommunen ligger de branta hyperitbergen kring Örtensjöarna, här finns djupa barrskogar och vidsträckta myrmarker. I mellanbygden finns flera stora sjöar, ravinsystem med lummiga lövskogsmiljöer, isälvsavlagringar med unika sandmarksmiljöer, småbrutna jordbrukslandskap, porlande bäckar och åar. Genom kommunen rinner Klarälven som, där den möter Vänern, bildar det mäktiga Klarälvsdeltat.

LÄGG DESSA I PUFFARNA: (modulen länklista kan inte användas här)